Английски език с Jolly Phonics

Ателиетата са допълнителни образователни курсове и занимания,  които обогатяват знанията и развиват уменията на децата в различни посоки. Заниманията се провеждат след приключване на основните дейности на учебната занималня и са отворени и за деца, които не посещават учебната занималня. Ателиетата, включени в основната програма на занималнята са кулинарната работилничка „Весели закуски“ и творческите занимания, които също могат да бъдат посещавани и от деца, които не за записани в учебната занималня или да бъдат включени в тематичните рождени дни, които организираме в OreHHerO.

Английски език

От учебната 2022-2023 година стартирахме обучение по английски език по системата Jolly Phonics, която залага на мултисензорен и активен подход към изучаването на езика с истории, песни, игри и постоянно ангажиране на децата. В основата е изучаването на звуковете, а не на буквите, което е доказано най-ефективният начин за децата да се научат да четат и пишат на английски език. Именно този подход е застъпен и в образователната система на Обединеното кралство, като днес системата се използва успешно в повече от 100 държави. Избрахме Jolly Phonics защото е изключително интуитивна и забавна програма, която расте заедно с децата и е доказано ефективна.

Програмата има две основни направления: Jolly Phonics & Jolly Grammar

  • Jolly Phonics започва с изучаването на звуковете, общо 42, които са разделени в 7 групи, които се изучават в специфичен ред и така децата започват да образуват и четат думи изключително бързо. Петте умения, на които залага Jolly Phonics са научаването на звуковете, усвояването на формите на буквите и начина на изписване, свързването на звуковете в думи, идентифицирането на звуковете в думите и овладяването на думите с нестандартно изписване, т.нар. tricky words, които се разучават самостоятелно
  • Jolly Grammar е нивото, което започва след първата година с Jolly Phonics. Материалите отново са в подкрепа на активния, мултисензорен подход с акцент върху консолидиране на придобитите знания за справяне с граматиката като система и правила. Jolly Grammar покрива частите на речта, пунктуацията, единствено и множествено число, както и минало, сегашно и бъдеще просто време. Програмата използва много цветове и игри, които помагат на децата да усвоят частите на речта и е изпъстрена със забавни начини за запомняне и разбиране на граматическите правила.

Предоставя се от преподаватели на OreHHerO, преминали обучение от лицензираният обучител за България Мелиха Чаушева (www.phonicsjourney.eu). 

Методология: Jolly Phonics (https://www.jollylearning.co.uk/jolly-phonics/)

Подходяща възраст: 5-10 г. 

Провеждане: Ниво Jolly Phonics (група 1):понеделник и сряда, 17:30-18:15 ч | Ниво Jolly Phonics (група 2): събота, 10:00-11:45 ч | Ниво Jolly Grammar четвъртък, 17:00-19:00 ч

Цена за 1 учебен час от 45 мин.: 20 лв 

За повече информация и записване: 0897 540 022

Повече за системата Jolly Phonics и Jolly Grammar и курсовете по английски език