Стартирахме златна учебна година в OreHHerO

Стартирахме златно учебната година с много вяра и надежда да бъдем по-добри. Имаме богата учебна програма с много нови и авторски модули и отворихме широко вратите си за всички с допълнителни курсове и занимания.