За OreHHero

OreHHerO е едно необикновено и много цветно място за деца от I до IV клас, създадено за да помогне на техните родители с най-добата индивидуална грижа през учебната година, както и през всички неучебни дни. Не просто детски учебен и арт център, не само занималня, а дом на знанието и забавленията, място за музика, танци и интересни книги, място за празници и делници, място за специални поводи, но най-вече място за споделяне на открития- на таланти, умения, възможности, на нови приятели и нови преживявания. Това е OreHHerO!

Вярваме, че всяко дете има талант, който трябва да бъде развиван, свой „елемент“, който ще помогнем да открие, за да бъде силна, самостоятелна, творческа личност.
Ранното детство е първият, най-важен етап
от човешкия живот. Нашата мисия е да бъдем в помощ
и на децата, и на родителите през този важен период
с услуги, които ценят индивидуалния подход, работата
в малки групи, в спокойна среда, с много
образователни и творчески занимания.

Децата са уникални и неповторими. Вярваме, че за да развият себе си като личности ценящи себе си и другите, са нужни много любов и разбиране. Затова избираме съвременния подход на позитивно възпитание, което се основава на взаимното уважение.

Вярваме, че за успеха, както за образователните, така и за творческите процеси, които са част от нашите програми е важна и средата, в която се развиват и затова създадохме място, на което децата да се чувстват непринудено и уютно, с правила и ред, които сами създават и поддържат.