Тайните на Природонаучния музей

Какво кара децата от OreHHerO да посещават отново и отново притаените зали на Природонаучния музей в София? Комбинацията от това да се намират на сантиметри от познати и непознати животни и в същото време да чуят и видят в движение тези иначе статично поставени зад витрините създания.

Интерактивни мултимедийни презентации на подбрани теми съсредоточават вниманието на малчуганите върху избрана част от богатата експозиция на музея. Заинтригуват ги по диалогичен начин, а специалист отговаря на техните въпроси и коментари.

През юни посетителите на Лятна занималня OreHHerO 2018 се запознаха с „Топ 15 най-отровни животни в света и в България“, разбраха „Що е то хранителна верига“ и си изясниха защо наричаме „Лешоядите, чистачите на природата“. През август предстои да разучат „Мечките по света и у нас“ и да разберат „Какво знаем за прилепите?“

В главите на малчуганите има още множество въпроси, но на някои от тях посещенията в Природонаучния музей вече дадоха отговор и подхраниха нови търсения.

Вижте още от нашите активности и ни последвайте на facebook.com/orehherosofia.