Кариери

ПРЕПОДАВАТЕЛ С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Търсим преподавател с английски език за нашия екип, който обединява отдадени на децата преподаватели, които всеки ден с разбиране, търпение и грижа превръщат OreHHerO в свят на знанието и развитието, в което всяко дете да получава вниманието и подкрепата, необходими за неговата увереност и успех.

Основни отговорности:

 • Ежедневна грижа за децата посещаващи детския център
 • Съдействие при подготовка на училищните задачи за домашна работа и уроци
 • Допълнителна работа с децата в набелязани сфери
 • Водене на занимания по английски език в рамките на седмичния график и подготовка на домашните работи по английски език
 • Иницииране и участие в групови, свободни и индивидуални игри и занимания в и извън базата на центъра
 • Възпитателна дейност през цялото време, през което децата пребивават в OreHHerO
 • Eжедневен контакт с родителите и ръководството на центъра
 • Водене и взимане на децата от прилежащите училища съобразно установен график
 • Участие в цялостния живот на детския център

Основни изисквания към кандидатите:

 • Желание и вътрешна мотивация за работа с деца от подготвителен до 4-ти клас
 • Отворен поглед към съвременните образователни и възпитателни тенденции
 • Английски език – владеене на езика и възможност за работа с децата на английски език
 • Педагогически и преподавателски опит е предимство
 • Коректност и отговорност към поставените задачи

Предлагаме:

 • Приятна работна среда
 • Местоположение в централната част на София
 • Сериозни и коректни трудови взаимоотношения
 • Добро заплащане съобразено с разпределението на работното време и компетенциите
 • Възможности за професионално усъвършенстване

За да кандидатствате – попълнете формата в дясно или изпратете автобиография на info@orehhero.com. Ще се свържем с всички кандидати, които отговарят на минималните изисквания за заемане на позицията за интервю в началото на месец септември 2018 г.